Nagellak en schimmelnagel, do's en don'ts

18-06-2023

Op de facebookpagina van de pedicurecollega's las ik dat schimmels niet overdraagbaar zijn via nagellak en/of penseel. Er wordt gellak geplaatst over schimmelnagels omdat 'het product schimmelwerende eigenschappen bevat dus geen probleem toch'.    Euh....goh....

Een beetje achtergrondinformatie

Een schimmelinfectie is ontzettend hardnekkig en kan zich jarenlang koest houden om dan opnieuw actief te worden.  Schimmels, ontdekt in de permafrost werden na honderden jaren opnieuw actief!  In de medische wereld merkt men een stijging in het aantal schimmelinfecties, vooral bij mensen met een lage immuniteit kan dit gevaarlijk zijn.  Tips omtrent de preventie van voetschimmel, beschrijf ik in een ander blogartikel.


Maar nagellak en schimmel dus

De producenten van nagelverzorgingsproducten durven op hun verpakking zetten dat het product een anti-mycotium (medicatie tegen schimmel) bevat bv. Clotrimazol.  Dit  is echter in zulke kleine hoeveelheden opdat het product onder de noemer 'cosmetica' kan blijven en niet als medicatie beschouwd wordt en dus een strengere regelgeving ontloopt.  Daarbij bevindt die kleine hoeveelheid antischimmel-product zich in een product, nagellak dus, dat een schimmelnagel bedekt waardoor de infectie zich rustig verder kan zetten, zonder dat je ziet wat er juist gebeurt met de nagel.  Wordt het geïnfecteerde deel groter?  Komen er witte vlekken op de nagel?  Of olie-achtige geel/bruine vlekken?  Als nagellak een schimmelinfectie zou behandelen, dan zouden dermatologen aanraden om je nagels te lakken, toch?

 

Is schimmel overdraagbaar door nagellak en toebehoren zoals penselen?

Dat hangt ervan af aan wie je het vraagt... 

Producenten en enkele pedicures en schoonheidsverzorgers zeggen dat de kans nihil is en verwaarloosbaar klein, maar echter niet onbestaande. 

Beroepsverenigingen voor podologen en gespecialiseerde voetverzorgers menen van wél.  

Want...

  • Onderzoek naar de levensduur van schimmels op stoffen en plastics die in ziekenhuizen worden gebruikt, toont aan dat schimmels één dag tot enkele weken kunnen overleven op dit materiaal. In 90% van de gevallen werden ze overgedragen naar de handen van vrijwilligers, en andersom, van handen naar materiaal in het ziekenhuis. Het is dus uiterst belangrijk om adequate desinfectie en beperking van contact toe te passen, zeker gezien de toename van resistente schimmelinfecties.  Dus hoewel nagellak niet de meest geschikte omstandigheid is voor schimmels om te vertoeven is er nog steeds een kans dat er besmetting is.  

Als je naar de pedicure gaat om je nagels te laten lakken, neem dan je eigen nagellak mee of koop een ongeopend flesje nagellak bij de pedicure. Probeer gellak op je teennagels te vermijden; je legt als het ware een laag plastic op je nagels, waardoor een beginnende schimmelinfectie de kans krijgt om zich onder de gellaag te verspreiden. Als je toch gellak op je nagels laat aanbrengen, probeer dit dan te beperken in tijd, bijvoorbeeld alleen voor de duur van je vakantie of voor een speciale gelegenheid, maar 

DEEL NOOIT EEN FLESJE NAGELLAK OF ANDER MATERIAAL DAT IN CONTACT KWAM MET SCHIMMEL